31.05.2024

Året i korthet

Stabil kurs på stormiga vägar

 

År 2023 var både utmanande och anmärkningsvärt. De globala politiska och ekonomiska utmaningarna skapade osäkerhet men samtidigt fick de oss att tänka innovativt.

 

Förra året

 

Förra året skuggades av politisk turbulens och konjunktursvängningar. De höga räntorna och inflationen påverkade den globala ekonomin kraftigt och syntes även i transportbranschen. Prognoserna var kostsiga bland osäkerheterna vilket tvingade oss att anpassa oss efter snabbt förändrade omständigheter.

 

Trots utmaningarna fortsatte Ahola Group att göra ett gott jobb. Vi har alltid försökt att vara ett steg före, förutse marknadsförändringarna och anpassa oss efter dem. Även om vi mötte många utmaningar, stärktes vårt engagemang för hållbar utveckling och vår personals välmående. Detta förhållningssätt hjälpte oss att navigera genom året och lyfte fram vårt företags styrkor.

 

Satsningar på personalens välmående

 

Ahola Groups styrka döljer sig i dess människor. Våra anställda är hjärtat bakom vår verksamhet och därför vill vi ständigt förbättra deras arbetsmiljö. För oss är det också viktigt att våra anställda upplever att de blir hörda. Förra året byggde vi trivsamma personalutrymmen i Trucker’s Village i Nådendal, där vi beaktade våra chaufförers önskemål i designen.

 

Att satsa på vår personal är en väsentlig del i vårt företags hållbarhetsstrategi. Vi vill vara en uppmuntrande arbetsplats, som erbjuder en trivsam arbetsmiljö och möjligheter för att utvecklas professionellt.

 

Under året undersökte vi vilken yrkesexpertis som redan finns i vår organisation och vilka kompetenser vi behöver i framtiden. Vi har förbundit oss till att stödja våra arbetstagares karriärutveckling genom att erbjuda ett brett utbud av utbildningsmöjligheter. Vi strävar efter att se till att varje arbetstagare inom Ahola Group kan växa och utvecklas på eget önskat sätt, vilket samtidigt stärker vår förmåga att möta befintliga och framtida utmaningar.

 

Framsteg inom den gröna omställningen

 

År 2023 innebar ett stort kliv framåt för Ahola Group inom hållbar utveckling, när vårt engagemang i klimatvänlig verksamhetsmetoder fick ny fart. Vår strävan att minska vårt koldioxidavtryck och främja en gröna transportbransch återspeglades på många sätt: Vi investerade i en ny, koldioxidsnål fordonspark och utvecklade tekniska lösningar som gör våra transporter ännu energieffektivare än förut.

 

Året var betydelsefullt särskilt för Ahola Transport som skiljde sig ur mängden på ett positivt sätt inom den gröna omställningen. Inbruktagandet av den nya generationens eTrailer är ett tecken på vårt engagemang för klimatansvar och våra kunders växande förväntningar. Under året observerade vi också att våra kunders intresse för klimatvänliga lösningar ökat väsentligt. Detta stärkte vår tro på att vi är på rätt väg mot en mera hållbar framtid.

 

På Ahola Special har utvecklingsarbete inom utsläppsmintring utförts, och målet är att implementera en rapporteringssystem för utsläpp baserat på faktiska data under 2024. Ahola Engineering-tjänsten som lanserades under 2023 har mottagits väl. Tjänsten gör det möjligt för specialtransportexperter att involveras redan i projekterings- och förplaneringsfaserna av projekt och arbetsplatser. Detta bidrar till exempel till ett minskat behov av markarbeten eller fällda träd, vilket i sin tur minskar miljöpåverkan.