Ahola reittisuunnittelu

Innovationer och Utveckling

Vi på Ahola-koncernen tycker att det är viktigt att utveckla och skapa innovativa lösningar för att svara på kunders förväntningar om kostnadseffektivitet, snabba leveranser och miljövänliga transporter ännu bättre.

Vi använder oss av digitala innovationer och utvecklar ständigt vår verksamhet med nya tekniska lösningar. På det viset kan vi erbjuda våra kunder högkvalitativa logistiklösningar som uppfyller miljömålsättningarna. Inom Ahola-koncernen arbetar vi även flitigt för att göra arbetet enklare och säkrare för våra chaufförer.

Digitalisering gör den traditionella logistiken effektivare

Ahola-koncernen vill främja utvecklingen för hela transport- och logistikbranschen. Därför har vi ett nära samarbete med olika myndigheter, universitet och fordonstillverkare. Läs om samarbetet med Scania

 

Den globala digitaliseringen gynnar logistiklösningarna

 

Digitaliserade logistiklösningar erbjuder många fördelar för Aholas affärsverksamhet, men framförallt för våra kunder. Vi vill aktivt utforma och implementera lösningar som säkerställer en kostnadseffektiv logistik för våra kunder även i framtiden.

 

Vi kan betjäna kunderna bättre genom att utnyttja digitaliseringen. Vi kan i allt högre grad erbjuda våra kunder logistiklösningar i realtid med bättre prognoser och noggrannare uppföljning – transparens i projektet från start till mål. Med digitala lösningar blir våra transporter snabbare och mer säkra.

 

Effektiva processer tack vare systematisk planering

 

Digitaliseringen gör processerna effektivare: vi kan optimera transporterna på ett mångsidigt sätt och planera allt från fyllnadsgrad till utsläpp noggrant. För oss är det viktigt att säkerställa våra kundtransporters konkurrenskraft och kostnadseffektivitet. Detta mål har inspirerat oss till att utveckla en proaktiv planering och uppföljning av godsflödet.

Transporterna är under konstant uppföljning i transportplaneringens kontrollrum Service Tower

Utveckling till förmån för miljön

 

Vi vill utveckla lösningar som främjar miljöeffektiva logistiktjänster. Därför har vi skapat ett eget Green Wheels-program som visar våra mångsidiga åtgärder för att främja miljövänliga transporter.

 

Vi strävar målinriktat efter att minska utsläpp och bränsleförbrukning samt utveckla vår personals kompetens. För att nå våra mål använder vi oss av digitala lösningar, som till exempel hjälper oss att utnyttja transportkapaciteten effektivt. Dessutom övergår hela Ahola-koncernen aktivt till miljövänligare energival. 

 

Kontakta våra experter, så berättar vi hur du kan dra nytta av våra mångsidiga och effektiva lösningar.