Karriär på Ahola

En karriär inom logistikkoncernen Ahola

Ahola är ett familjeföretag som grundats 1955 och som genom åren har vuxit till en internationell logistikkoncern. Vi är en pålitlig och modern aktör inom logistikbranschen.

 

Ahola utgörs av Ahola Transport som specialiserat sig på vägtransporter, Ahola Special som fokuserar på specialtransporter, samt Ahola Digital som tillhandahåller digitala logistiklösningar. Vi betjänar våra kunder i Norden, Baltikum, Polen och i CEE-länderna. Tack vare vårt breda partnernätverk har Ahola goda förbindelser till hela Europa.

 

Våra värderingar

 

Helhetsansvar

Vi kommer överens om hur vi skall göra och gör så.

 

Öppenhet

När vi inte klarar det vi lovade, meddelar vi genast alla parter. Vi pratar med människor, inte om människor.

 

Respekt för individen

Alla har samma människovärde oberoende av arbetsuppgifter. Alla skall ges förutsättningar att lyckas i sitt arbete.

 

 

Vi har långa karriärer inom Ahola koncernen, vilket visar att vår personal trivs och har möjligheter att utveckla sina karriärer. Vi genomför en engagemangsundersökning två gånger om året för våra anställda, och använder resultatet för att identifiera områden där vi kan förbättra det gemensamma välbefinnandet.

 

Vi mäter också vår eNPS-nivå, och vi är glada att kunna rapportera att betyget för hela koncernen ligger på en utmärkt nivå – vår eNPS-poäng är 61 enligt i den senaste mätningen.

 

Miljöeffektivitet är en central del i vår verksamhet, både i våra dagliga handlingar och i våra planer för framtiden. Vi har redan i flera decennier integrerat hållbarhet i vår verksamhet. Ansvarsfullhet är en väsentlig del av Ahola-koncernens strategi och allt vi gör genomsyras av ansvarsfullhet. Denna grundläggande princip återspeglas i våra dagliga val och i vårt utvecklingsarbete, samt i den omtanke vi tillägnar miljön och våra medarbetare. Vi har investerat i miljöinitiativ sedan mitten av 1990-talet.

 

AHOLA GROUP SOM ARBETSGIVARE

 

Vi är en internationell logistikkoncern som verkar utifrån ett familjeföretags värderingar. Aholas framgång härrör från vår kunniga och engagerade medarbetare. Hos oss får du möjlighet att arbeta med trevliga och kompetenta kollegor. Vi vill ta hand om vår personal och det gör vi bäst genom att vara en pålitlig och human arbetsgivare.

 

Kärnan i vår verksamhet har alltid varit en human attityd och entreprenörsanda, och dessa värderingar kommer även i framtiden att fungera som rättesnöre för vår verksamhet. Vi utnyttjar vi vår starka digitala kompetens och vår branschspecifika kunskap för att skapa en heltäckande miljöeffektiv verksamhet, både nu och i framtiden. I praktiken innebär detta till exempel vidareutbildning av redan kompetent personal, övervakning och mätning av faktiska utsläpp samt rapportering till kunder.

 

Det utmärkta resultatet i den senaste medarbetarundersökningen visar att vår personal är engagerade och trivs i sitt arbete. Det är tack vare vår starka värdegrund som vi kan fortsätta verka som föregångare inom branschen. Aholas fokus har alltid varit och kommer alltid att vara på våra chaufförer. Det är tack vare dem som både vår verksamhet och våra fordon rullar vidare. Vi kommer att fortsätta att utveckla verksamheten och sträva efter att även i framtiden vara det främsta valet för våra kunder, partners och arbetssökande.

 

Ida Saavalainen

 

“Vi vill vara en arbetsplats där alla känner sig uppskattade och trygga, och där det finns utrymme för yrkesmässig utveckling.”

– Ida Saavalainen, koncernchef

KARRIÄR INOM AHOLA GROUP

 

Ahola Group sysselsätter experter inom många olika områden, bland annat inom marknadsföring, ekonomi, personalhantering, kundservice och fastighetsförvaltning. De bidrar alla till koncernens utveckling. För de flesta uppgifter inom koncernen anses en ekonomiutbildning vara en fördel.

 

 

Vi vill särskilt betona vikten av att alla medarbetare inom Ahola-koncernen har ett kundorienterat arbetssätt och förmågan att kommunicera både muntligt och skriftligt. Det är viktigt att våra medarbetare är lättillgängliga och tillmötesgående, eftersom detta lägger grunden för förtroendefulla och varaktiga relationer med våra interna och externa kunder och partners.

 

Beroende på arbetsuppgifternas art strävar vi också efter att erbjuda möjligheten att arbeta delvis på distans.

 

Hos oss kan du växa och utvecklas med koncernen i ryggen. Vår ambition är att på olika sätt främja alla våra medarbetares välbefinnande, kunnande och kompetens. Ahola-koncernen åtar sig att stödja våra medarbetares karriärutveckling och att erbjuda möjligheter till bland annat chefs- och projektledarpositioner.