Ahola Trailer golf kentällä

Partner

Bli en partner till logistikens vägvisare

I flera årtionden har Ahola gått i bräschen för att utveckla logistikbranschen och dess tjänstelösningar. Vi samarbetat med ett omfattande internationellt partnernätverk.

 

Vi söker ständigt efter nya partners, exempelvis avtalstrafikanter till våra olika segment. Ahola-koncernen består av Ahola Transport som specialiserat sig på vägtransporter, Ahola Special som fokuserar på specialtransporter samt Ahola Digital som tillhandahåller digitala logistiklösningar.

 

Vi strävar aktivt efter att utveckla ny teknologi och lösningar för att göra logistiken tryggare, effektivare och miljövänligare. Inspirerade av ny teknologi försöker vi hitta nya lösningar för att underlätta chaufförernas arbete och uppgifter. För våra partners innebär det en möjlighet att utveckla och effektivisera sin egen affärsverksamhet.

Ahola satsar på långvariga partnerrelationer

Digitalisering och internationell verksamhet är starkt representerat i hela Ahola-koncernen, men samtidigt är vi ett familjeföretag med starka finländska band, där man uppskattar ett människonära arbetssätt. Våra partnerskap och kundrelationer är uppbyggda på långvariga samarbeten och kundorienterade lösningar.

 

Kontakta oss – låt oss bygga upp en målinriktad partnerskapsmodell

 

Nyheter