Mot framtidens historia.

Historia

Det hela började med att Helge Ahola insåg att det fanns en efterfrågan som han, med hjälp av sin lastbil, kunde besvara. På 1950-talets Finland rådde behov på transport, bland annat av grus och andra förnödenheter – blivande välfärdsstatens ingredienser. För Helges del handlade det om hårt, redigt och målmedvetet arbete i kombination med gedigen yrkesskicklighet – näringsverksamhet, som även sönerna Hans, Lars, Nils och Rolf så småningom skulle engagera sig i.

Familjen utgör grunden, vad Ahola än transporterar.

1955 – Helge Ahola startar transportverksamhet.
1965 – Oljetransporter för Neste och Union inleds. Denna verksamhet pågår fram till 1996.
1972 – Hans Ahola, den nuvarande vd:n, börjar arbeta som grusbilschaufför.
1973 – Den första utrikestransporten, till Sverige.
1977 – Hans Ahola blir, tillsammans med sin far, kompanjon i bolaget.

Internationella transporter för kunder inom industri och handel skulle bli Ahola Transports strategiska affärsområde, vilket ledde till den grundläggande frågeställningen, när företagets långsiktiga strategi skapades på 1980-talet: _Handlar det om direktdistribution med lastbilar eller en obruten logistisk ansvarskedja?_ Man insåg den stora möjligheten i en verksamhet som erbjöd kunden en skräddarsydd helhetslösning i stället för en sedvanlig varutransport.  Man fokuserade på att skapa mervärde för kunder och andra intressenter genom effektiva transport- och logistikupplägg i hela Europa.

1981 – Första servicebyggnaden uppförs. Hans Ahola tar med bröderna Lars, Nils samt Rolf i verksamheten.
1982 – Helge Ahola avlider.
1986-1988 – Vändpunkt i bolagets lönsamhetshistoria: beslut om att inrikta verksamheten mot egna och direkta transporter; Onlinekonceptet får sin början.
1991 – Ahola Transport svenska bolag bildas i Umeå.

Även i ett postindustriellt informationssamhälle måste varor distribueras som förr, men allt skall gå till på ett snabbare, effektivare och lönsammare sätt – med hjälp av ett IT-baserat affärssystem. 90-talets frågeställning handlade om ett strategiskt val: _Att beställa ett affärssystem av en IT-leverantör – eller att bygga eget?_Företagsledningen tog beslutet om uppbyggandet av ett eget affärssystem som i kombination med en slagkraftig lastbilsflotta och moderna transporthubbar skulle bemöta den allt hårdare konkurrensen inom transport och logistik. Framtidens historia om Ahola Transport kommer att utgöras av en framgångshistoria – om Attracs och Online.

1992-1996 – Kraftig tillväxtperiod
1996 – Beslut om att i egen regi börja utveckla ett system som stöder transportplaneringen,dvs. optimering av gods på bilar. Detta utgör starten för Attracs.
2002 – Bolaget certifieras för ISO 14001.
2003 – ERP-systemet Attracs tas i bruk.
2004 – Bolaget certifieras för ISO 9001. Transportverksamheten i Baltikum inleds och Baltic Translog bildas.
2008 – En transportlink öppnas i Nykvarn, Sverige.
2009 – En ny koncernstruktur skapas. Attracs bolagiseras.

2014 – Personal och familjemedlemmar ur senare generation tecknar preferensaktier. Koncernstrukturen förändras på nytt, inför planerad introduktion av bolagets aktie på en lämplig marknadsplats. Den nya koncernen, där Ahola Transport utgör moderbolaget, omfattar alla logistikrelaterade företag, inklusive Attracs.

2015 – Beslut gällande ansökan om att bolaget ansluts till Aktietorget. Beslut om nyemission i syfte att sprida ägandet till investerare i Finland och Sverige.

2016 – Aktienoteringen av företag aktier flyttas från Aktietorget i Sverige till Nasdaq First North i Helsingfors.

2017 – Aholas nya Service Tower för transportplanering och operativ kontroll tas i bruk i huvudkontoret i Karleby. Service tower har väggmonterade skärmar placerade runt om i utrymmet där den operativa personalen arbetar.  På skärmarna visualiseras relevant operativ data och information i realtid.

2018 – Ahola Transport och lastbilstillverkaren Scania tillkännager ett strategiskt samarbetsavtal  angående utveckling av ny transportteknik. I projektet, som även involverar universitets- och myndighetsparter, testas så kallad platooning, det vill säga semi-autonom körning av lastbilar på allmän väg i Norden.

2018 – Koncernen förvärvar en majoritetsandel i projektlednings- och installationsföretaget AT Install Ab.

I och med förvärvet expanderar Ahola Specials verksamhet med projektledning och installationstjänster.

2019 – Ett nytt kontor för den baltiska verksamheten öppnas i Tallinn.

2019 – EU:s utsläppsmål för 2030 uppnådda för Ahola Transports del. Uleåborgs universitet bekräftar beräkningarna och siffrorna för utsläppsminskningar blir certifierade av DNV 2020.

2020 – Ahola Transport avnoteras från börsen och blir helt familjeägt igen.

2021 – Varumärket enhetligas och uppdateras, i och med förnyelsen förenas nu koncernens alla segment (Ahola Transport, Ahola Special och Ahola Digital) av Ahola-namnet och varumärket.