Ahola Mercedes rekkojen rivi

Ahola Group

Ahola moderniserar den traditionella logistiken

Ahola är ett familjeföretag som grundats 1955 och som under årens lopp växt till en internationell logistikkoncern. Företaget är en pålitlig och modern specialist på logistik med hållbar utveckling.  

 

Ahola Group består av Ahola Transport som specialiserat sig på vägtransporter, Ahola Special som fokuserar på specialtransporter samt Ahola Digital som tillhandahåller digitala logistiklösningar.  Vi betjänar våra kunder i Norden, Baltikum, Polen och CEE-länderna. Tack vare det omfattande partnernätverket har Ahola-koncernen även omfattande kontakter över hela Europa.

Våra värderingar

Helhetsansvar Vi kommer överens om hur vi ska göra och gör som vi kommit överens. Öppenhet Vi pratar med människor, inte om människor. Ifall vi inte klarar det vi lovade, meddelar vi genast alla parter. Respekt för individen Alla har samma människovärde. Vi har olika arbetsuppgifter men helheten är beroende av allas insatser. Alla ska ges förutsättningar att lyckas i sitt arbete.

Digitala innovationer för logistikbehov

Vi erbjuder våra kunder innovativa digitala lösningar för logistikbehov. Våra heltäckande logistiklösningar bidrar till våra kunders tillväxt och lönsamhet.

 

Miljöeffektiviteten är en central del av all vår verksamhet, såväl i det dagliga arbetet som i morgondagens planer. Ahola har ett eget Green Wheels-program som vi använder målinriktat för att minska utsläpp och utveckla vår personals kompetens. Vårt dynamiska och digitala logistikkoncept har gett oss effektiva verktyg för uppföljning och utveckling av miljöeffektiviteten.

 

Betjänande logistikpartner

 

Kärnan i vår service utgörs av vårt familjeföretags personal. Vi vill att kunderna ska veta vem som tar hand om deras logistikflöden. Vi agerar flexibelt, dynamiskt och ansvarsfullt. För oss är det viktigt att hitta de bästa lösningarna för våra kunder – och vid behov utveckla sådana. Därför har Ahola ett stort antal kundrelationer från årtionden tillbaka.

 

Ahola sysselsätter ca 700 specialister

Vår vision är att uppnå en ledande ställning på den nordeuropeiska logistikmarknaden genom att modernisera den traditionella logistiken och utveckla nya digitala tjänster.

Kontakta oss så får du pålitliga transport- och logistiklösningar för varje situation.