Inom Ahola Group har vi arbetat målinriktat i flera decennier för att göra logistiken miljöeffektivare. Green Wheels är vårt eget miljöprogram som fokuserar på konkreta insatser, uppföljning och ständig förbättring.

 

Med Green Wheels strävar vi målinriktat efter att minska utsläppen och bränsleförbrukningen samt utveckla vår personals kompetens. För att nå våra mål satsar vi på effektivt utnyttjande av transportkapaciteten, ekonomiskt körbeteende och miljövänliga energival.

 

Vårt dynamiska och digitala logistikkoncept har gett oss effektiva verktyg för uppföljning och utveckling av miljöeffektiviteten.

 

Green Wheels-programmet består av fyra delområden: Digitalisering, Kompetens, Fordonsflotta och Energikällor. Genom dem uppnådde vi för egen del EU2030-utsläppsmålet redan år 2019 (Aholas koldioxidutsläpp -59 %*).

 

*Jämfört med branschens officiella utsläppsvärden referensåret 2005. Utsläppsminskningen verifierades 11.6.2020 av DNV GL Business Assurance Finland Oy Ab.

 

Operativ styrning i realtid

> Dynamisk logistik

> Anslutbarhet

> Digitalisering
> Minimerad waste

> Effektivitet

Kompetens

> Kvalitetscertifikat
> Assisterande teknik

> Utbildning och coachning

> Certifieringsprogram för chaufförer

> Eco-driving

Fordon

> Modern lastbilsteknik

> Koncept för hög lastningskapacitet

> Lägre bränsleförbrukning och högre nyttolast

Energikällor

> Alternativa energikällor

> Tjänsten Green kilometers

> Mätbarhet

> Optioner för miljökompensering

> Mindre koldioxidutsläpp

Utvecklingsarbete för en miljövänligare logistik

Redan 1998 lanserade vi vårt HED-program (Heavy Eco Driving) för att satsa på miljövänligare körsätt. Nästa betydande steg tog vi år 2002 när Ahola Transport erhöll sin ISO 14001-certifiering. Samtidigt fick Aholas miljöprogram sitt nuvarande namn – Green Wheels.

För att understöda vårt dynamiska logistikkoncept tog vi år 2003 i bruk affärssystemet Attracs som vi utvecklat själva. Attracs lade grunden för Aholas digitalisering och är en betydande del av vårt utvecklingsarbete än idag. 

 

Vårt långvariga digitaliseringsarbete har gett oss verktygen för att mäta och minska de faktiska utsläppen. Genom att kombinera fordonsdata och operativa data kan vi planera och rapportera effektivt. Både miljön och kunden vinner på en effektiv transportplanering.

 

Ahola erbjuder sina kunder tilläggstjänsten Green kilometers, där bränslet HVO (Hydrotreated Vegetable Oil), förnybar biodiesel används i transporterna. Bränslet är tillverkat av 100 % förnybara råvaror. HVO-dieseln försämrar inte fordonets prestanda men minskar koldioxidutsläppen med upp till 90 %.

 

Om du vill veta mer om Aholas Green Wheels-program – kontakta oss!

Certifikat

Rapporter