14.02.2023

Finlands första gränsöverskridande eldrivna lastbilstransport

 

Vi genomförde den första gränsöverskridande helelektriska lastbilstransporten till Finland.

 

Vi vände ett nytt blad i den finska logistikhistorien den 11:e februari, då vi genomförde vår första gränsöverskridande transport från Sverige till Finland med en helelektrisk Scania-lastbil. Detta var förmodligen den första transporten i sitt slag i Finland.

 

Elektrifiering av flottan en del av den långsiktiga strategin


I decennier har vi i vårt miljöarbete förlitat oss på de möjligheter som digitala verktyg för med sig, och det är viktigt för oss att transportutsläppminskningen ses som en helhet. Hållbarhet är en del av allt vi gör, hela vägen från strategin till själva transporterna, och elektrifieringen av vår fordonsflotta är en del av denna helhet. Nu är det dags att ta nästa steg mot en koldioxidneutral framtid.

 

Vägen till framtiden kräver mod

 

Vi vill lämna en bättre värld efter oss, och vi utforskar därför ständigt nya energiformer. Detta arbete bedrivs också flitigt på Scania och därför har samarbetet varit en naturlig fortsättning på bådas utvecklingsarbete.

På Ahola tror vi att logistikbranschen inte kommer att förändras om vi inte börjar förändra den. För att driva förändring måste man ofta gå dit ingen annan har gått innan. Vi vet också att det är svårt att förändra världen ensam, och det är därför vi behöver modiga pionjärer som Scania med oss på vår resa.

 

Det största hindret för elektrifieringen av den tunga trafiken är avsaknaden av ett offentligt laddningsnätverk


Under de senaste decennierna har världen tagit stora steg mot elektrifiering, men den gröna omställningen kräver fortfarande ytterligare minskningar av utsläppen från den tunga trafiken. Det nuvarande omfattande laddningsnätverket är inte utformat för att tillgodose behoven för den tunga trafiken. Utvecklingen av nätverket kräver investeringar, särskilt från den privata sektorn.


Europeiska unionens CEF-program (Connecting Europe Facility) har föreslagit att alla parkerings- och rastplatser som ligger vid korsningar av huvudvägar i framtiden ska ha en snabbladdningspunkt med en effekt på minst 350 kW.

 

Transporterna kan vara energibusiness i framtiden

 

Vår första Scania 25P BEV el-lastbil kommer att köra dedikerade rutter mellan Scanias fabriker i Södertälje och Aholas verksamhetsställe i Nykvarn i Sverige. Bilen laddas i Nykvarn. Syftet med pilotprojektet är att samla in data, med hjälp av vilken elektrifieringen av den tunga trafiken kan utvecklas vidare, optimeras bättre, och även utökas till företagens övriga rutter.


Under de kommande decennierna kommer lastbilar som drivs med el och andra förnybara energikällor att växa exponentiellt i logistikkedjan. I framtiden kan elbilarnas batterier lagra och vid behov till och med mata tillbaka elektricitet till nätet. Detta kan vara en del av att lösa de aktuella ellagringsproblemen.

 

LÄS MER OM TJÄNSTERNA