22.07.2021

Låg bränsleförbrukning är en miljögärning

Låg bränsleförbrukning är en miljögärning

Låg bränsleförbrukning är en miljögärning

Ett ekonomiskt körsätt är en viktig aspekt när det gäller att minska utsläppen från den tunga trafiken. Ahola Transport har satsat på detta sedan 1998. I dagsläget görs detta genom omfattande utbildning och coachning i ekokörning av både leverantörer och företagets egen personal.

 

– I praktiken innebär ett ekonomiskt körsätt att lastbilen förflyttas med minsta möjliga utsläpp, säger Caj Björkskog som arbetar som leverantörsanvarig och aktivt är med och utbildar chaufförer i ekokörning.

 

– Låga utsläpp uppnås med hjälp av en liten bränsleförbrukning, fortsätter han.

 

Att köra med lägre utsläpp kräver förutseende

 

Jämn fart och minimalt med stopp är nyckeln till ett miljövänligt körsätt. Hos Ahola Transport har varje bil en Green Wheels indexmätare, chauffören kan på så sätt hela tiden följa med sitt eget körbeteende i realtid.

 

– Med hjälp av Green Wheels-indexet mäts till exempel överhastighet, tomgång, utrullning, d.v.s. hur väl farten kan saktas ner utan att bromsa och även coasting, som visar hur väl man lyckats hålla en jämn fart utan att behöva gasa, förklarar Caj.

 

– Mätaren mäter också bortbromsad energi. Om föraren hamnar i en situation där han måste trampa bromspedalen i botten, så har det 30 sekunder tidigare uppstått en situation där chauffören antingen har fattat dåliga beslut eller så har det varit fråga om en nödsituation, förklarar Caj.

 

För att lyckas upprätthålla ett miljövänligt körbeteende krävs förutseende och proaktivitet från chaufförens sida. Därför är ett miljövänligt och proaktivt körsätt inte bara bra för miljön utan även för trafiksäkerheten.

 

Goda resultat uppmuntrar chaufförer att köra miljövänligt

 

Green Wheels Indexet samlar in data om chaufförens körbeteende och poängsätter resultatet mellan noll och hundra. Hos Ahola Transport har några chaufförer som lyckats nå nära det perfekta resultatet på 100 poäng.

 

– Ett bra exempel på riktigt förutseende och ekonomisk körning fick vi då en chaufför lyckades köra hela vägen från Stockholm till Göteborg, en resa på nästan 500 kilometer, utan att egentligen behöva bromsa en enda gång, berättar Caj.

Ahola Transports Green Wheels-index mäts i alla lastbilar som kör i fast trafik för Ahola. Mätaren kan installeras i alla bilmärken. Man har även knep för att ytterligare uppmuntra chaufförerna till ett miljövänligt körbeteende.

 

– Vi har tävlingar inom företaget där vi belönar de chaufförer som kört allra miljövänligast. Vi har också under flera år deltagit i internationella tävlingar i ekokörning, till vår glädje har vi också nått goda framgångar i dessa. Chaufförerna tävlar också sinsemellan och jämför vem som har det bästa indexet i sina grupper på sociala medier, säger Caj.