20.12.2022

Koncernchefens Julhälsning

 

Ett händelserikt år går mot sitt slut, mycket har hänt på våra marknader, i vår omvärld och hos oss på Ahola under året.

 

Vi såg fram emot en normalare vardag när coronaläget äntligen började lätta, i stället hände något ofattbart då kriget bröt ut i Ukraina i slutet av februari. Ett krig i Europa var nog otänkbart för de flesta denna tid i fjol.

 

Det är oerhört tragiskt och många lider, därför ville vi som företag också hjälpa till, det har vi gjort främst genom att bistå med hjälptransporter och genom att understöda hjälporganisationer som arbetar på plats i Ukraina.

 

Kriget förvärrade också den redan tidigare stigande inflationen och speciellt de exceptionellt höga bränslekostnaderna drabbade logistikbranschen hårt. EU:s mobilitetspaket implementerades i början av året, vilket ytterligare ökade kostnaderna i branschen. Branschen har också lidit av kapacitetsbrist eftersom det redan länge har varit brist på chaufförer samtidigt som komponentbristen i Europa orsakat långa leveranstider på transportutrustning.

 

Tack vare vår duktiga personal och leverantörer samt ett gott samarbete mer er kunder, har vi dock lyckats tackla dessa utmaningar och kunnat erbjuda konkurrenskraftiga logistiklösningar. Vår verksamhet har växt under året tack vare ett flertal nya affärer.

 

Under året har vi också målmedvetet fortsatt satsa på miljö och hållbarhet för att nå våra långsiktiga mål. I höstas färdigställdes vår nya helautomatiserade lastbilstvätt med slutet vattensystem i Nådendal, tvätten återanvänder upp till 90% av vattnet. Vi har också fortsatt att förbereda oss för alternativa drivmedel genom bland annat pilotprojekt inom laddningsinfrastruktur för tung trafik.

 

Eftersom vår personal och särskilt chaufförerna är helt avgörande för vår verksamhet, ville vi ta reda på vad vi kan göra för att locka fler unga chaufförer till branschen.
Därför gjorde vi under våren en större undersökning bland unga människor i länderna på våra marknadsområden. Vi frågade ungdomarna om deras bild av branschen och chaufförsyrket, vi speglade sedan resultaten mot en enkät som gjordes bland våra egna chaufförer. Resultaten var intressanta och det visade sig att det fanns många fördomar mot yrket bland de unga. En stor del av ungdomarna trodde till exempel att behovet av chaufförer minskar inom 10 år, vilket är mycket osannolikt.

 

Vår största interna förändring kom i början av hösten, då jag tillträdde som koncernchef och Åke Nyblom som VD för Ahola Transport den 1:a september.
Hans Ahola som framgångsrikt lett företaget under lång tid, fortsätter som styrelseordförande.

 

Jag vill fortsätta på den väg som Hans format med att leda företaget som ett familjeföretag där våra värderingar är grunden och vår entreprenörsanda är det som driver oss framåt.  

 

Trots all osäkerhet i omvärlden ser jag med tillförsikt och nyfikenhet fram emot det nya året och de möjligheter det för med sig.

 

Till sist vill jag tacka er för ett gott samarbete under det gångna året och önska er en fridfull och God Jul samt ett Gott Nytt År!

 

Ida Saavalainen

             Ida Saavalainen

            Group CEO
            Ahola Group