20.05.2022

Vackra ord räcker inte för att minska utsläppen

 

Att värna om miljön har varit en viktig del av Ahola Groups strategi sedan mitten av 90-talet. Vi strävar ständigt efter att förbättra vår miljöprofil och minska våra utsläpp. 

 

Redan i vår miljörapport för år 2020 kunde vi till vår glädje berätta att vi uppnått EU:s utsläppsminskningsmål för 2030, över tio år i förtid.

Under år 2021 fortsatte vi minska våra växthusgasutsläpp, jämfört med tidigare år. Ahola Transports utsläpp från vägtransporter har minskat med 63 % jämfört med 2005, vilket är referensåret för EU och Finland.

 

Rationalisering av logistik genom digitalisering

 

Nyckelordet när det gäller att minska utsläppen är digitalisering. Tre av fyra reducerade ton CO2 hos Ahola har reducerats med hjälp av data. Data möjliggör effektiv förhandsplanering och reaktion i realtid.

 

Ahola Transport utsläpp

 

Vår framgång när det gäller att minska utsläppen beror främst på vårt dynamiska operativsystem som vi utvecklat, där kundernas fraktbehov är utgångspunkten för all ruttplanering. Med hjälpa av detta kan vi förkorta leveranstiderna, minimera godshanteringen, öka flexibiliteten och minska utsläppen. Alla transportlösningar kan simuleras på förhand, de mest effektiva rutterna och lösningarna väljs ut med hjälp av digitala tvillingar, och rutten för varje transport kan ändras under resans gång om situationen så kräver.

 

Genom att kombinera fordonsdata och operativ data kan vi effektivt planera och rapportera utsläpp ända ner på leveransnivå.

En effektiv transportplanering gynnar både miljön och kunden.

 

Enbart digitalisering räcker förstås inte, utan det behövs flera fokusområden som understöder varandra. Vi utvecklar kontinuerligt våra arbetssätt – vår personals kompetens, processer och digitaliseringen av hela logistikkedjan. Vi utvecklar också ständigt vår transportutrustning och energilösningar.

Men digitaliseringen är ett överlägset verktyg när det gäller vårt viktigaste mål – vi vill inte köra några onödiga mil eller köra med tomt utrymme på flaket.

 

Den okörda milen är alltid den mest miljövänliga

 

Alla är med rätta entusiastiska över de nya energiformerna, elektricitet, gas och väte. Men vi vill inte lämna och vänta på att de nya energiformerna ska lösa utsläppsutmaningen för den tunga trafiken. Det finns en mycket snabbare och effektivare väg att minska utsläppen - fördelen med digitalisering och data begränsas inte endast till att minimera koldioxidavtrycket - transporter kan göras effektivare oberoende av vilken energi som används. Även om transporterna inte skulle förbruka fossila bränslen, förbrukar de ändå någon form av energi och naturresurser. Oavsett vad som kan driver bilarna gäller en regel: den mil som inte körs är den mest miljövänliga.

 

Kärnan i Aholas miljöarbete

 

Kärnan i Aholas miljöarbete består av två fokusområden:

  1. Kontinuerligt minska förbrukningen och utsläppen i förhållande till mängden fraktat gods

  2. Kontinuerligt stärka miljökunnandet hos vår personal

För att kunna erbjuda en så miljövänlig transporttjänst som möjligt, vill vi ständigt utvecklas inom följande områden:

 

- ekologiskt körsätt

- operativ effektivitet och minimering av svinn

- lägre förbrukning och högre nyttolast

- koldioxidneutralitet

 

Vårt mål för 2022 är att fortsätta förbättra oss på dessa områden, bedriva utvecklingsarbete och pilotprojekt nya inom teknologier och energialternativ, samt vidareutveckla energieffektiviteten i våra tjänster.

 

Vårt numeriska mål för 2022 är 27,39 gram CO2e/t.km i vägtrafik, vilket är 0,56 gram mindre än 2021.

 

Läs hela miljörapporten:

aholatransport.com/sv/materialbank/