20.05.2022

Päästöjä ei vähennetä juhlapuheilla

 

Ympäristöstä huolehtiminen on ollut osa Ahola Groupin strategiaa 90-luvun puolivälistä lähtien. Pyrimme jatkuvasti parantamaan ympäristöprofiiliamme ja vähentämään päästöjämme.

 

Olimme iloisia voidessamme kertoa jo vuonna 2021, että saavutimme EU:n vuodelle 2030 asettamat päästövähennystavoitteet yli kymmenen vuotta etuajassa. Ahola Transportin maantiekuljetusten päästöjä on pystytty vähentämään 63 % verrattuna vuoteen 2005, joka on EU:n ja Suomen lähtötasovertailu.

 

Liikenteen järkeistäminen digitalisaation avulla

 

Päästöjen vähentämisessä avainsana on digitalisaatio. Neljästä poistetusta CO2-tonnista kolme on Aholalla poistettu datan avulla. Data mahdollistaa tehokkaan ennakkosuunnittelun ja reaaliaikaisen reagoinnin.


 

Onnistuminen päästövähennystavoitteissamme on pitkälti kehittämämme dynaamisen ajonohjausjärjestelmän ansiota, jossa asiakkaiden rahtitarpeet ovat kaiken reitityksen lähtökohta. Näin voimme lyhentää toimitusaikoja, minimoida rahdin käsittelyn, lisätä joustavuutta ja vähentää päästöjä. Kaikkia ratkaisuja voidaan simuloida etukäteen, tehokkaimmat reitit ja ratkaisut valitaan digitaalisten kaksosten avulla, ja jokaisen kuljetuksen reittiä muutetaan aina lennosta, jos tilanteet muuttuvat.

 

Yhdistämällä ajoneuvojen datan ja operatiivisen datan, kykenemme tehokkaaseen suunnitteluun ja päästöraportointiin jopa yksittäisen lähetyksen tasolla.

Tehokkaasta kuljetussuunnittelusta hyötyvät sekä ympäristö että asiakas.

 

Digitalisaatio ei tietenkään yksin riitä, vaan tarvitaan useita toisiaan tukevia keinoja. Toimintatapojemme kehittäminen on jatkuvaa – henkilöstön osaaminen, prosessit ja koko toimitusketjun digitalisointi. Ja näiden rinnalla kalusto- ja energiaratkaisut.

Mutta tärkeimmässä tavoitteessamme – emme halua ajaa yhtään turhaa kilometriä, emmekä kuljettaa tyhjää tilaa – digitalisaatio on ylivoimainen väline.

 

Ajamaton kilometri on aina ympäristöystävällisin kilometri

 

Kaikki ovat innoissaan uusista energiamuodoista, sähkö, kaasu, vety. Ihan syystäkin. Mutta emme ole jääneet odottelemaan uusia energiamuotoja ratkaisuksi raskaan liikenteen päästöihin. On olemassa paljon nopeampi ja tehokkaampi polku päästöjen leikkaamiseen – datan antama etu ei rajoitu vain hiilijalanjäljen minimointiin – se voi tehostaa kaikkien energiamuotojen käyttöä. Vaikka kuljetus ei kuluttaisi lainkaan fossiilisia polttoaineitta, se kuitenkin kuluttaa energiaa ja luonnonvaroja. Oli auton käyttövoima mikä tahansa, yksi sääntö pätee: ajamaton kilometri on ympäristöystävällisin kilometri.

 

Aholan ympäristötyön ytimen tärkeimmät tehtävät

 

1.  Vähennämme jatkuvasti polttoaineenkulutustamme ja päästöjämme suhteessa kuljetetun rahdin määrään.

2. Lisäämme henkilökuntamme ympäristöosaamista.

 

Ympäristöystävällisten kuljetuspalveluiden tärkeimmät kehitysalueemme ovat:

  - ekoajaminen
  - toiminnallinen tehokkuus ja hukan minimointi
  - pienempi polttoaineenkulutus ja suurempi hyötykuorma
  - hiilineutraalius.

 

Tavoitteemme vuodelle 2022 on jatkaa näiden kehitysalueiden parantamista, tehdä uusien teknologioiden ja energiavaihtoehtojen tutkimus- ja kehitystyötä sekä kehittää edelleen palveluidemme energiatehokkuutta.

Vuodelle 2022 asetettu numeerinen tavoite on 27,39 grammaa CO2e/t.km tieliikenteessä, mikä on 0,56 grammaa vähemmän kuin vuonna 2021.

 

Me Aholalla teemme jatkuvasti töitä, että kuljetukset tehdään ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnin ehdoilla.

Tutkimme nuorten ja nykykuljettajiemme asenteita. Tutustu tuloksiin: aholagroup.com/lue

 

Lue koko ympäristöraportti täältä:

aholatransport.com/fi/materiaalipankki/