31.05.2024

Vuosi 2023 lyhyesti

Vakaata navigointia myrskyisillä reiteillä

 

Vuosi 2023 oli sekä haastava että merkittävä. Maailmanlaajuiset poliittiset ja taloudelliset haasteet loivat epävarmuutta, mutta samalla edellyttivät meitä olemaan innovatiivisia.

 

Viime vuosi oli globaalien poliittisten jännitteiden ja talouden vaihteluiden varjostama. Korkojen nousu ja inflaatio vaikuttivat laajasti maailmantalouteen, ja se näkyi myös kuljetusalalla. Epävarmuuksien keskellä ennusteet olivat lyhytikäisiä, mikä pakotti meidät sopeutumaan nopeasti muuttuviin olosuhteisiin.

 

Haasteista huolimatta Ahola Group jatkoi hyvän työn tekemistä. Olemme aina pyrkineet olemaan askeleen edellä, ennakoimaan markkinoiden muutoksia ja mukautumaan niihin. Vaikka kohtasimme monia haasteita, sitoutumisemme kestävään kehitykseen ja henkilöstömme hyvinvointiin vahvistui. Tämä lähestymistapa auttoi meitä navigoimaan läpi vuoden ja toi esiin yrityksemme vahvuudet.

 

Panostukset henkilöstön hyvinvointiin

 

Ahola Groupin vahvuus piilee sen ihmisissä. Työntekijämme ovat toimintamme sydän, ja siksi haluamme parantaa heidän työolojaan jatkuvasti. Meille on myös tärkeää, että työntekijämme kokevat tulevansa kuulluksi. Viime vuonna rakensimme Naantalin Trucker’s Villageen viihtyisät oleskelutilat, joiden suunnittelussa otimme huomioon kuljettajiemme toiveet.

 

Henkilöstöömme panostaminen on olennainen osa yrityksemme vastuullisuusstrategiaa. Haluamme olla kannustava työpaikka, joka tarjoaa viihtyisän työympäristöön ja mahdollisuudet ammatilliselle kehitykselle.

 

Vuoden aikana selvitimme, minkälaista asiantuntemusta organisaatiomme jo hallitsee ja millaisia taitoja tarvitsemme tulevaisuudessa. Olemme sitoutuneet tukemaan työntekijöidemme urakehitystä tarjoamalla laajan kirjon erilaisia koulutusmahdollisuuksia. Pyrimme varmistamaan, että jokainen Ahola Groupin työntekijä voi kasvaa ja kehittyä haluamallaan tavalla, mikä myös vahvistaa kykyämme vastata niin nykyisiin kuin tuleviin haasteisiin.

 

Harppauksia vihreässä siirtymässä
 

Vuosi 2023 merkitsi Ahola Groupille huomattavaa edistystä kestävän kehityksen saralla, kun sitoutumisemme ympäristöystävällisiin toimintatapoihin sai uutta vauhtia. Pyrkimyksemme pienentää hiilijalanjälkeämme ja edistää kuljetusalan vihreyttä heijastui monin tavoin: investoimme uuteen, vähäpäästöiseen kuljetuskalustoon ja kehitimme teknologisia ratkaisuja, jotka tekevät kuljetuksistamme entistä energiatehokkaampia.

 

Vuosi oli merkittävä erityisesti Ahola Transportille, joka erottautui edukseen vihreän siirtymän saralla. Uuden sukupolven eTrailerin käyttöönotto on osoitus sitoumuksestamme ympäristövastuuseen ja asiakkaidemme kasvaviin odotuksiin. Vuoden aikana huomasimme myös asiakkaidemme kiinnostuksen ympäristöystävällisiä ratkaisuja kohtaan kasvavan merkittävästi. Tämä vahvisti uskoamme siihen, että olemme oikealla tiellä.

 

Ahola Specialilla on tehty kehitystyötä päästömittauksen parissa, ja tavoitteena on saada todellisiin päästöihin perustuva päästöraportointi käyttöön vuonna 2024. Vuoden 2023 aikana lanseerattu Ahola Engineering -palvelu on saanut myönteisen vastaanoton. Palvelu mahdollistaa erikoiskuljetusten asiantuntijoiden mukaantulon jo projektien ja työmaiden esisuunnitteluvaiheessa, mikä lopulta tarkoittaa käytännössä esimerkiksi pienempää tarvetta maanmuokkaukselle tai vähempää määrää puunkaatoja, ja näin pienempiä ympäristövaikutuksia.

 

 

 

Tutustu palveluihimme