12.11.2020

Tehokkaasta kuljetussuunnittelusta hyötyy sekä ympäristö että asiakas

Jos työtä Ahola Transportin kuljetussuunnittelussa pitäisi kuvata yhdellä sanalla, olisi sana multitasking. Tätä mieltä on yrityksessä Product Managerina työskentelevä Magnus Ahola, joka siirtyi nykyiseen tehtäväänsä työskenneltyään ensin itsekin useamman vuoden ajojen suunnittelussa.

 

Aholalla kuljetussuunnittelu jakautuu reittien suunnitteluun sekä asiakaspalveluun. Asiakaspalvelutehtävissä eli customer servicessä työskentelevät suunnittelevat lastit ja reittien suunnittelijat eli route plannerit suunnittelevat millaisia reittejä pitkin tavarat kuljetetaan perille. Lisäksi route plannerien tehtäviin kuuluu kuljettajien yhteyshenkilönä toimiminen. Sekä customer servicessä että reittien suunnittelussa tavoitteena on saada tavarat kulkemaan määränpäihinsä mahdollisimman tehokkaasti.

 

– Oman toiminnanohjausjärjestelmämme avulla voimme seurata livenä jokaisen reitin ajoja, täyttöastetta ja kannattavuutta. Kuljetussuunnittelijat voivat järjestelmän avulla esimerkiksi testata monta eri reittivaihtoehtoa etukäteen ja nähdä heti, mikä vaihtoehdoista on tehokkain ja kannattavin valinta, Magnus kertoo.

 

Korkea täyttöaste on ympäristöteko

 

Yksi periaate, joilla Ahola Transportilla suunnitellaan kuljetuksia ja lasteja on, on yhdistää kevyitä ja painavia kuormia keskenään. Tällä tavoin on mahdollista saada autot käyttöön korkealla täyttöasteella.

 

– Korkea täyttöaste tarkoittaa sitä, että tarvitsemme tavaran kuljettamiseen vähemmän autoja. Ja kun on vähemmän autoja liikenteessä, syntyy myös vähemmän päästöjä, Magnus sanoo.

 

Digitalisaatio ja sen myötä helpottunut kuljetusten tehostaminen onkin ollut yksi merkittävä tekijä siinä, että Ahola Transport on onnistunut pienentämään huimasti kasvihuonekaasupäästöjä viime vuosina.

 

Kuljetuksia yhdistämällä lisää kannattavuutta

 

Ahola Transportilla ei ajeta kiinteitä reittejä vaan kuljetusten reitit suunnitellaan pääsääntöisesti asiakkaiden tarpeiden mukaan ja yhdistetään muihin kuljetuksiin, niin että niistä muodostuu tehokkaita kokonaisuuksia. Poikkeuksen tällaiseen online-suunnitteluun tekee toistuvasti samaa reittiä kulkevat main line-reitit.

 

– Meillä on muutama vakituinen main line reitti Suomen ja Ruotsin välillä, joissa olemme yhdistäneet kahden asiakkaamme tavaravirrat. Näin pystymme tehostamaan autojen täyttöasteiden lisäksi omaa sisäistä toimintaamme, kun reittikokonaisuudet voidaan automatisoinnin avulla suunnitella valmiiksi pidemmälle ajalle.

 

Digitalisaatiossa on vielä mahdollisuuksia

 

Yksi yhteinen nimittäjä näille kaikille ajojen tehostamiskeinoille on digitalisaatio. Tehokkaan ja reaaliaikaisen toiminnanohjausjärjestelmän lisäksi myös muut sähköiset apuvälineet kuten esimerkiksi toiminnanohjausjärjestelmään kytketyt ajoneuvopäätteet sekä digitaaliset oppimisalustat ovat tuoneet omat etunsa ajojen tehostamiseen.

 

– Uskon että tulevaisuudessa logistiikkaalalla hyödynnetään yhä enemmän digitalisaatiota. Seuraavaksi näkisin, että entistä tehokkaampia ratkaisuja aletaan kehittää kuljetuspuolella esimerkiksi reaaliaikaisen tiedon jakamiseen koko logistiikkaketjussa, toteaa Magnus lopuksi.