Historia

Kohti huomisen historiaa.

Historia

Kaikki alkoi siitä, kun Helge Ahola oivalsi, että oli kysyntää, johon hän kuorma-autoineen saattoi vastata. 1950-luvun Suomessa vallitsi tarve kuljettaa – muun muassa soraa ja muuta hyödyllistä – tulevan hyvinvointivaltion aineksia. Helgelle tämä merkitsi kovaa, rehellistä ja päämäärätietoista työtä yhdistettynä aitoon ammattitaitoon: elinkeinotoimintaa, johon myös pojat Hans, Lars, Nils ja Rolf vähitellen osallistuisivat.

 

Perhe on perusta, mitä Ahola sitten kuljettaakin.

 

1955 – Helge Ahola aloittaa kuljetustoiminnan.
1965 – Nesteen ja Unionin öljykuljetukset aloitetaan ja ne jatkuvat vuoteen 1996 saakka.
1972 – Hans Ahola, nykyinen toimitusjohtaja, aloittaa yhtiössä sora-auton kuljettajana.
1973 – Ensimmäinen ulkomaankuljetus Ruotsiin.
1977 – Hans Aholasta tulee isänsä yhtiökumppani.

 

Teollisuuden ja kaupan kansainväliset kuljetukset tulisivat muodostamaan yhtiön keskeisen liiketoiminta-alueen, mikä johti perustavaa laatua olevaan kysymykseen luotaessa pitkän aikavälin strategiaa 1980-luvulla: _Onko kyse tavaroiden kuljettamisesta kuorma-autolla vai katkeamattomasta logistisesta vastuuketjusta?_ Asiakkaille räätälöitävät kokonaisratkaisut nähtiin yhtiössä suurena mahdollisuutena tavanomaiseen tavarakuljetukseen verrattuna. Keskityttiin tuottamaan asiakkaille ja muille sidosryhmille lisäarvoa koko Euroopan kattavien tehokkaiden kuljetus- ja logistiikkajärjestelyjen avulla.

 

1981 – Ensimmäinen huoltorakennus pystytetään. Hans Ahola ottaa veljensä Larsin, Nilsin sekä Rolfin mukaan toimintaan.
1982 – Helge Ahola kuolee.
1986-1988 – Käännekohta yhtiön kannattavuuskehityksessä: päätös suuntautua omiin, suoriin kuljetuksiin: Online-konsepti saa alkunsa.
1991 – Ahola Transport perustaa tytäryhtiön Uumajaan.

 

Myös jälkiteollisessa tietoyhteiskunnassa täytyy tavaroita kuljettaa, mutta kaiken täytyy tapahtua nopeammin, tehokkaammin ja kannattavammin – IT-pohjaisen toiminnanohjausjärjestelmän avulla. 90-luvun strategiseksi valinnaksi muodostui: Tilata järjestelmä IT-toimittajalta tai tehdä itse.

 

1992-1996 – Vahva kasvukausi.
1996 – Päätös ryhtyä itse kehittämään kuljetussuunnittelua eli autoissa olevien tavaramäärien optimointia tukevaa järjestelmää. Attracs-hanke käynnistyy.
2002 – Yhtiö saa ISO 14001 -sertifikaatin.
2003 – ERP-järjestelmä Attracs otetaan käyttöön.
2004 – Yhtiö saa ISO 9001 -sertifikaatin. Kuljetustoiminta Baltiassa aloitetaan ja Baltic Translog perustetaan.
2008 – Kuljetuslinkki avataan Ruotsin Nykvarnissa.
2009 – Uusi konsernirakenne muodostetaan. Attracs yhtiöitetään.

2014 – Henkilökunta sekä jälkipolven perheenjäsenet merkitsevät etuoikeutettuja osakkeita. Konsernirakennetta uudistetaan jälleen, ennen sopivalle markkinapaikalle suunnitteilla olevaa listautumista. Uusi konserni, jonka emoyhtiö Ahola Transport on, käsittää kaikki logistiikkasidonnaiset yhtiöt, mukaan lukien Oy Attracs Ab:n.
2015 – Päätös listautumishakemuksesta Aktietorgetille. Päätös osakeannista omistuksen laajentamisesta sijoittajille Suomessa ja Ruotsissa.
2016 – Osakkeiden kaupankäynti siirretään Ruotsin Aktietorget markkinapaikalta Nasdaq First North – listalle Helsinkiin.

2017– Aholan uusi Service Tower suunnittelu- ja valvomokeskus vihitään käyttöön Kokkolan pääkonttorissa. Service Towerissa on ympäri tilaa sijoitetut seiniä peittävät näytöt joista operatiivinen henkilökunta voi seurata työssään tarpeellista informaatiota reaaliajassa.

2018– Ahola Transport ja kuorma-autovalmistaja Scania julkistivat strategisen yhteistyösopimuksen joka tuo uutta kuljetustekniikkaa Pohjoismaiden teille. Projektissa jossa on mukana myös yliopisto- sekä viranomaistahoja testataan ja kehitetään ns. platooningia eli kuorma-autojen puoliautonomista letka-ajoa yleisillä teillä.
2018– Konserni hankkii enemmistöosuuden projektiohjaus- ja asennuspalveluyritys AT Install Oy:stä.

Yritysjärjestelyn myötä Ahola Specialin liiketoiminta laajenee projektiohjauksella ja asennuspalveluilla.

 

2019– Uusi konttori Baltian toiminnalle otetaan käyttöön Tallinnassa.

2019– EU:n päästötavoitteet vuodelle 2030 saavutettu Ahola Transportin osalta. Oulun Yliopisto vahvistaa laskelmat ja päästövähennyslukemat sertifioidaan vuonna 2020 DNV:n toimesta.

2020– Ahola Transport poistuu pörssistä ja palaa perheyhtiöksi.

2021– Brändiä yhtenäistetään ja päivitetään, uudistuksen myötä konsernin segmenttejä (Ahola Transport, Ahola Special ja Ahola Digital) yhdistää jatkossa Ahola nimi ja tavaramerkki.

 

Ahola kulkee – kohti huomisen historiaa.