31.05.2024

Uudistuksia ja uraauurtavia askeleita kestävyydessä

Haluamme olla työpaikka, jossa jokainen tuntee olonsa arvostetuksi ja turvalliseksi, ja jossa on tilaa ammatilliselle kasvulle. – Ida Saavalainen, konsernijohtaja

 

Vastuullisuus on ollut Ahola Groupin toiminnan ytimessä vuosikymmenten ajan. ”Positiivinen kädenjälki” on terminä kiteytys suhtautumisestamme ympäristön huomioimiseen ja kestävän kehityksen edistämiseen.


Digitaaliset työkalumme mahdollistavat päästötavoitteidemme tarkan mittaamisen ja raportoinnin, mikä on olennaista GHG-päästöjen seurannan laajentamisessa konsernimme kaikkiin osa-alueisiin. Todellisiin päästöihin keskittyvä raportointimme hyödyttää ennen kaikkea asiakkaitamme. Otimme nyt ensimmäistä kertaa GHG-päästöluvut mukaan vastuullisuusraporttiimme

 

Kokkolan alueen eläessä voimakkaan kasvun ja suurinvestointien aikaa, järjestimme Sustainable Logistics -tapahtuman, jossa korostettiin tiedolla johtamisen ja kestävän kehityksen mahdollisuuksia logistiikka-alalla. Tilaisuus oli osoitus halustamme olla mahdollistamassa tukea alueen kilpailukykyä ja edistää kokonaisympäristötehokkuutta yhdessä muiden toimijoiden kanssa.

 

Vuoden aikana asensimme aurinkopaneeleita Naantalin ja Kokkolan toimipaikkoihimme. Tämä tukee päivittäistä energiantarvettamme uusiutuvilla energianlähteillä, ja vähentää riippuvuuttamme fossiilisista polttoaineista toimintamme kaikilla osa-alueilla. Aurinkopaneelien akustojärjestelmien myötä pystymme varmistamaan sähkön riittävyyden myös kulutushuippujen aikana.

 

Jatkoimme myös innovatiivisten kuljetusratkaisujen kehittämistä. Marraskuussa ajoimme ensimmäisen kansainvälisen rajan ylittävän HCT-kuljetuksen Ruotsiin eTrailerilla. HCT-eTrailer-yhdistelmä, jossa on sähköinen avustava akseli ja liike-energiaa varastoiva akusto, mahdollistaa jopa 10 % energiansäästön polttoaineissa.

 

Investoimme Suomen ensimmäiseen GoodYear Checkpoint -mittauslaitteeseen, joka mittaa renkaiden urasyvyydet sekä rengaspaineet ja akselipainot, ja ilmoittaa mahdollisista puutteista. Liikenneturvallisuuden parantamisen lisäksi optimaaliset rengaspaineet auttavat pienentämään renkaiden kulumista.

 

Yksi vastuullisuusstrategiamme kulmakivistä on ihmiset, sillä he tekevät Ahola Groupin menestyksestä mahdollisen. Haluamme olla työpaikka, jossa jokainen tuntee olonsa arvostetuksi ja turvalliseksi, ja jossa on tilaa ammatilliselle kasvulle. Ahola Way – tapamme toimia, on keskeinen johtamista ja työntekoamme ohjaava asiakirja.

 

Uusia kuljettajia varten olemme kehittäneet Ahola Academy -koulutusohjelman, jonka tavoitteena on tarjota nopea ja kohdennettu koulutusväylä alalle. Tavoitteemme on, että ensimmäiset kuljettajat valmistuvat omasta koulutusohjelmastamme vuoden 2024 aikana.

 

Lisäksi rakensimme Naantalin Trucker’s Villageen täysin uudet sosiaalitilat kuljettajiemme toiveita kuunnellen. Näillä parannuksilla pyrimme helpottamaan arkea kuljettajille, jotka ovat toisinaan useita viikkoa pois kotoa.

 

Vuosi 2023 oli todistus siitä, että vastuullisuus ei ole Ahola Groupissa pelkkiä juhlapuheita. Vuosi oli ennen kaikkea työntekijöihin ja -olosuhteisiin panostamisen aikaa, kun sosiaalisen vastuun teemat nousivat entistäkin tärkeämpinä ympäristövastuun rinnalle. Vastuullisuus on konkreettisten tekojen sarja, jolla pyrimme jättämään positiivisen jäljen ympäristöömme. Kuljemme määrätietoisesti kohti kestävämpää tulevaisuutta, jossa vastuullisuus on jokaisen päätöksemme ytimessä