31.05.2024

Innovationer och banbrytande framsteg inom hållbarhet

Vi vill vara en arbetsplats där alla känner sig uppskattade och trygga, med möjlighet till yrkesutveckling. – Ida Saavalainen, koncernchef

 

Företagsansvar har varit en central del av Ahola Groups verksamhet i årtionden. Termen “positivt handavtryck” sammanfattar vår syn på miljöhänsyn och främjande av hållbar utveckling väl.

 

Våra digitala verktyg möjliggör noggrann mätning och rapportering av våra utsläppsmål, vilket är viktigt för att bevakningen av växthusgasutsläpp ska kunna utvidgas till samtliga delområden i vår koncern. Vår rapportering baseras på faktiska utsläpp, vilket framför allt gynnar kunderna. Vi har nu för första gången tagit med siffror över våra växthusgasutsläpp i hållbarhetsrapporten.

 

Karlebyområdet genomgår just nu en period av kraftig tillväxt och stora investeringar. Därför anordnade vi evenemanget Sustainable Logistics, med fokus på möjligheter för kunskapsbaserat ledarskap och hållbar utveckling inom logistikbranschen. Genom evenemanget ville vi visa att vi avser att vara med och främja områdets konkurrenskraft samt den övergripande miljöeffektiviteten i samarbete med andra aktörer.

 

Under året installerade vi solpaneler i våra anläggningar i Nådendal och Karleby. Detta bidrar till att våra dagliga energibehov uppfylls genom förnybar energi och gör att vi blir mindre beroende av fossila bränslen inom samtliga delområden. Med hjälp av solpanelernas batterisystem kan vi säkra tillgången till el även under förbrukningstoppar.

 

Dessutom fortsatte vi att ta fram innovativa transportlösningar. I november genomförde vi den första internationella HCT-transporten till Sverige med en eTrailer. HCT-eTrailer-fordonskombinationen innefattar en elektrisk hjälpaxel och ett batteri som tar tillvara kinetisk energi, vilket möjliggör en energibesparing på upp till 10 % i minskad bränsleförbrukning.

 

Vi investerade i Finlands första Goodyear Checkpoint-mätningsenhet, som mäter däckens mönsterdjup, lufttryck och axeltryck samt varnar om eventuella brister. Optimalt lufttryck i däcken bidrar inte bara till trafiksäkerheten utan minskar också däckens slitage.

 

En av grundpelarna i vår företagsansvarsstrategi är människor, då Ahola Groups framgång inte vore möjlig utan dem. Vi vill vara en arbetsplats där alla känner sig uppskattade och trygga, med möjlighet till yrkesutveckling. Ahola Way – vårt sätt att arbeta – är ett dokument som styr vårt ledarskap och våra arbetsmetoder.

 

För nya chaufförer har vi tagit fram utbildningsprogrammet Ahola Academy som en snabb och specialanpassad utbildningsväg in i branschen. Målet är att de första chaufförerna i vårt eget utbildningsprogram ska bli färdigutbildade under 2024.

 

Dessutom byggde vi helt nya personalutrymmen i Trucker’s Village i Nådendal enligt våra chaufförers önskemål. Detta görs för att underlätta chaufförernas dagliga tillvaro, då de ibland behöver vara borta hemifrån i flera veckor.

 

Vår verksamhet under 2023 blev ett tydligt bevis på att Ahola Groups mål om företagsansvar är mer än bara tomma ord. Året var framför allt en tid för satsningar på arbetstagare och arbetsförhållanden, då teman kopplade till socialt ansvar framhölls i ännu högre grad än tidigare, i nivå med miljöansvar. Företagsansvar är en uppsättning konkreta åtgärder för att uppnå en positiv påverkan på vår omgivning. Vi vandrar målmedvetet mot en mera hållbar framtid, och företagsansvar är en central del av varje beslut vi fattar.