22.07.2021

Förstärkning inom projektlogistik

Förstärkning inom projektlogistik

Vårt team har den 1 mars 2021 förstärkts med en ny projektkoordinator.

 

Vår nya projektkoordinator Mika Peltola kommer att fungera som koordinator och kontaktperson på plats för våra projekt.

 

Denna satsning kommer att säkerställa ännu större kvalitet och flexibilitet i genomförandet av våra projekt.