25.04.2022

Seger för Ahola Transport i internationell Eco Driving Challenge-tävling

 

Nästan 80 förare från Ahola deltog i tävlingen. Teamet vann ecodriving-klassen / ekologiskt med indexet 88,5.

 

Tävlingen AddSecure Eco-Driving grundar sig på AddSecures ett index för ekologiskt körsätt. Fordonets data analyseras och körsättets exakta inverkan på bränsleförbrukningen fås på så sätt fram.

 

Ahola har satsat på ekonomiskt körsätt sedan 90-talet, men i och med indexet har det blivit möjligt att jämföra resultat. Ahola har deltagit i AddSecures tävling redan i flera år, och varit framgångsrik i olika klasser varje gång.

 

– Tack vare tävlingen kan vi se hur vi utvecklas och hur går för oss jämfört med andra. Det är också ett bra sätt att väcka förarnas miljömedvetenhet och påverka attityder. Var och en kan dra sitt strå till stacken och bidra till att minska utsläppen, säger Aholas trafikantansvariga och eco-driving coach Caj Björkskog.

 

Ecodriving- klassen mäter flera olika faktorer som inverkar på mängden utsläpp, såsom körhastighet, acceleration, inbromsningar, utrullning och tomgång. Värdena granskas i relation till vad som hade varit möjligt i varje enskild situation. Förarna kan följa värdena i realtid från sin skärm inne i fordonet, vilket motiverar dem att förbättra sina resultat.

 

Förutom AddSecures tävling har Ahola interna tävlingar, som förarna deltar i. De får dagligen sitt eget ranking-resultat, som de sedan kan använda för att tävla mot sig själv och andra. De bästa förarna blir belönade.

 

– Indexen hos somliga av förarna är nästan uppe i det bästa möjliga, nämligen hundra. Men vi fortsätter ändå utbilda våra förare och sikta mot ännu bättre resultat. I nästa tävling höjer vi ribban ytterligare, och ökar vårt helhetsindex med ännu några snäppt, lovar Björkskog.

 

 

I AddSecure Eco-Driving Challenge tävlar man i tre olika kategorier:

 

  1. Största CO2-minskning

  2. Bäst ecodriving index

  3. Bäst förbättring av ecodriving indexet

 

År 2021 deltog 75 företag och nästan 11 000 förare. Tävlingen resulterade i 12 900 ton utsläppsminskningar.