04.11.2022

Uhkaako logistiikka-alan osaajapula jo Suomen huoltovarmuutta?

Logistiikka-alalla on osaajapula. Ahola-konserni kysyi 15–24-vuotiailta suomalaisnuorilta, minkä alalla pitäisi muuttua.

 

Merkityksellinen työ, joka ei innosta nuoria

 

Aholan tutkimuksen* mukaan jopa 80 % kyselyyn vastanneista on sitä mieltä, että logistiikka-alalla on suuri yhteiskunnallinen merkitys, mutta vain 38 % heistä koki työn mielekkäänä. Syyt perustuivat pitkälti ennakkoluuloihin: työ koettiin fyysiseksi, tylsäksi ja sen ajateltiin haukkaavan ison osan vapaa-ajasta. Nämä tekijät vaikuttivat kielteisesti nuorten haluun hakeutua alalle, sillä heille työn joustavuus ja omaan elämäntyyliin sopivuus ovat yhä tärkeämpiä arvoja.

 

Toiveena joustoa kuljetusalalle pätevöitymiseen

 

Yksi isoista syistä kuljettajapulaan on myös se, että ammattipätevyyden hankkiminen on osoittautunut Suomessa hankalaksi, sillä koemahdollisuus on turhan tiukka. Avainasemassa osaajapulan ratkomisessa on koulutuskynnyksen madaltaminen. Tällä hetkellä kouluttautuminen ja ammattipätevyyden ylläpito vaativat sekä suuria rahallisia että ajallisia panostuksia, joihin kaikilla ei välttämättä ole mahdollisuuksia. Taustalla on paljon byrokratiaa lähtien aina Suomen lainsäädännöstä Euroopan Unionin direktiiveihin ja siksi kuljetusalan yritykset eivät voi ratkaista ongelmia yksin.

 

”Jos logistiikka ei toimi, tavaravirrat ehtyvät. Ilman kuljettajia viljat jäävät siiloihin, tavarat lajittelukeskuksiin ja komponentit satamiin. Joustavampi kouluttautuminen takaisi sen, että meillä olisi tulevaisuudessakin osaajia pitämässä huolta siitä, että yhteiskunta pyörii”, Ahola Groupin konsernijohtaja Ida Saavalainen kertoo.

 

Kun logistiikka ontuu, huoltovarmuus kärsii

 

Maailman turvallisuustilanne on muuttunut ja vaikeat ajat seuraavat toisiaan. Koronakriisi, Ukrainan sota ja siitä seurannut energiakriisi ovat paljastaneet yhteiskunnan heikkoja kohtia kaikkialla Euroopassa.

 

”Logistiikan sujuvuus on avainasemassa huoltovarmuuden takaamisessa. Maailman nykyinen tila on pakottanut meidät varautumaan myös pahimpaan mahdolliseen – ja vaikka konfliktit eivät suoranaisesti puhkeaisikaan Suomessa, elämme globaalissa maailmassa, jossa kaikki vaikuttaa kaikkeen. Meidän on varmistettava, että saamme alalle uusia osaajia ja pidämme heistä huolta”, Ahola Transportin toimitusjohtaja Åke Nyblom kertoo.