13.10.2023

Eettinen toiminta ja hallinto Ahola-konsernissa

Me Ahola-konsernissa asetamme kaikessa toiminnassamme etusijalle vastuulliset liiketoimintakäytännöt, jotka kattavat juridiset ja eettiset näkökohdat. Sitoutumisemme eettiseen toimintaan näkyy hallintokehyksessämme ja vaatimustenmukaisuustoimenpiteissämme. Olemme panneet toimeen toimintatapoja ja käytäntöjä, joilla varmistamme toimintamme eettisen eheyden.

 

Eettisen liiketoiminnan varmistaminen

 

Perustimme vuonna 2021 erityisen vaatimustenmukaisuustiimin valvomaan lakien ja vaatimusten noudattamista ja varmistamaan toimintamme eettisen luonteen. Valvomme toimintaamme sisäisillä auditoinneilla ja jatkuvalla valvonnalla korkeiden eettisten standardien ylläpitämiseksi.

 

Whistleblowing-järjestelmä

 

Avoimuuden ja vastuullisuuden edistämiseksi olemme ottaneet käyttöön Whistleblowing-järjestelmän. Tämän järjestelmän avulla sidosryhmät voivat nimettömästi ilmoittaa kaikista etiikkaan, toimintaan tai muihin kriittisiin asioihin liittyvistä huolenaiheista, jotka edellyttävät arviointia ja ratkaisua. Sisäinen valvontamme käsittelee raportit ja ottaa asiaankuuluvat johtajat mukaan tarvittaviin toimenpiteisiin. Olemme tyytyväisiä huomatessamme, että järjestelmän kautta ei raportoitu kriittisistä huolenaiheista vuoden 2022 aikana.

 

Ahola Way määrittelee toimintatapamme ja käytäntömme

 

Toimintaohjeemme, joka tunnetaan nimellä Ahola Way, määrittelee toimintatapamme ja käytäntömme ihmisoikeuksien, korruption ja muiden eettisen liiketoiminnan osa-alueiden osalta. Ahola Wayn läpikäyminen on osa jokaisen uuden työntekijän perehdytystä. Tällä varmistetaan, että he ovat hyvin perillä käytännöistämme, arvoistamme ja heiltä odotetusta käytöksestä.

 

Ahola-konsernissa vastuullisuus on liiketoimintamme ydintä. Hallinnon viitekehyksemme, sisäisten tarkastustemme ja eettisten käytäntöjemme avulla asetamme eettisen menettelyn ja lakien noudattamisen etusijalle. Uskomme vakaasti ihmisoikeuksien edistämiseen sekä oikeudenmukaisten ja kilpailukykyisten liiketoimintakäytäntöjen edistämiseen.