Finlands första gränsöverskridande eldrivna lastbilstransport

  Vi genomförde den första gränsöverskridande helelektriska lastbilstransporten till Finland.   Vi vände ett nytt blad i den finska logistikhistorien den 11:e februari, då vi genomförde vår första gränsöverskridande transport från Sverige till Finland med en helelektrisk Scania-lastbil. Detta var förmodligen den första transporten i sitt slag i Finland.  ...