Hållbarhet

Ansvar genom gärningar

Inom Aholakoncernen är hållbarhet en integrerad del av allt vi gör. Det syns i våra dagliga val, riktningen för vårt utvecklingsarbete och i sättet vi tar hand om miljön och vår personal.

 

Vi har valt en väg där miljöeffektiviteten förbättras som en helhet. Digitaliseringen spelar en nyckelroll i att göra våra transporter effektivare och minska utsläppen, men en kunnig personal, processutveckling samt fordons- och energilösningar utgör en viktig del av helheten.

”Upp till 75 % av vår utsläppsminskning har uppnåtts tack vare digitaliseringen.”

Hans Ahola, koncernchef

Koldioxidneutrala transporter är ett betydande steg framåt inom transportbranschen, men vi strävar efter mer än så med våra hållbarhetsåtgärder. En transport som inte förbrukar fossila bränslen, förbrukar ändå energi, infrastruktur och transportutrustning. Därför är varje okörd kilometer det allra miljövänligaste.

 

Genom att optimera logistiken och använda resurser effektivt skapar vi en konkurrensfördel för våra kunder och främjar övergången till miljövänligare transporter.

 

Läs mer om Aholas program Green Wheels och våra digitala logistikinnovationer

 

Pålitlig arbetsgivare och partner

 

Vi vill agera ansvarsfullt gentemot våra medarbetare, kunder och olika intressenter.

 

En av våra värderingar som familjeföretag är respekt för individen. Genom den värderingen vill vi förmedla att alla har samma människovärde. Vi har olika arbetsuppgifter men helheten består av allas insatser. Alla ska ges förutsättningar att lyckas i sitt arbete.

 

Vi arbetar enligt Aholas värderingar, öppet och med engagemang för våra gemensamma mål. Vi vill att kunderna ska veta vem som tar hand om deras logistikflöden.

 

Läs mer om våra värderingar och om Ahola som arbetsplats