About Whistleblowing

Ahola koncernens rapporteringskanal

 

Detta är Ahola koncernens anonyma rapporteringskanal. Kanalen är

avsedd för anställda och intressenter för att rapportera om misstänkta

oegentligheter så som brott mot mänskliga rättigheter eller olagliga eller

oetiska aktiviteter.

 

Rapporteringskanalen är en helt anonym och oberoende tjänst som

tillhandahålls av EasyWhistle Oy.

 

Vi kommer att behandla din anmälan konfidentiellt. Vi kan be dig om mer

information om det behövs och vi kommer att rapportera om hur ditt

ärende fortskrider via den här kanalen. Om du skickar bilagor kommer

systemet automatiskt att radera metadata från dem.

 

Du behöver inte avslöja din identitet för oss, men om du vill kan du

lämna dina kontaktuppgifter.

 

Efter meddelandet kommer systemet att ge dig ett ärendespecifikt ID-

nummer, vilket gör att du kan fortsätta att kommunicera med oss.

Förvara ID-numret på ett säkert sätt.

 

När ärendet är hanterat kommer vi att behålla ditt meddelande under den

period som lagen tillåter, varefter vi kommer att anonymisera den helt.