Vastuullisuus

Vastuullisuus on tekoja

Meillä Ahola-konsernissa vastuullisuus kulkee mukana kaikessa, mitä teemme. Se näkyy päivittäisissä valinnoissamme, kehitystyömme suunnassa ja tavassamme pitää huolta niin ympäristöstä kuin henkilöstöstämme.

 

Olemme valinneet tien, jossa ympäristötehokkuutta parannetaan kokonaisuutena. Digitalisaatio on avainasemassa kuljetuksiemme tehostamisessa ja päästöjen vähentämisessä, mutta henkilöstön osaaminen, prosessien kehittäminen sekä kalusto- ja energiaratkaisut muodostavat tärkeän osan kokonaisuutta.

”Jopa 75 prosenttia päästövähennyksistämme on saavutettu digitalisaation avulla.”

Hans Ahola, konsernijohtaja

Hiilineutraalit kuljetukset ovat merkittävä askel kuljetusalalla, mutta tavoittelemme ympäristötoimillamme vielä enemmän. Kuljetus, joka ei kuluta fossiilisia polttoaineita, kuluttaa kuitenkin energiaa, infraa ja kuljetuskalustoa. Siksi ajamaton kilometri on kaikkein ympäristöystävällisin.

 

Logistiikan optimoinnilla ja resurssien tehokkaalla hyödyntämisellä luomme kilpailuetua asiakkaillemme ja edistämme entistä ympäristöystävällisempien kuljetusten toteutumista.

 

Tutustu Aholan Green Wheels -ohjelmaan  sekä kehittämiimme logistiikan digitaalisiin innovaatioihin.

 

Luotettava työnantaja ja kumppani

 

Haluamme toimia vastuullisesti työntekijöitämme, asiakkaitamme ja eri sidosryhmiä kohtaan.

 

Yksilön kunnioitus on yksi perheyrityksemme arvoista. Sen kautta haluamme viestiä, että kaikki ovat ihmisinä samanarvoisia. Meillä on erilaiset työtehtävät, mutta kokonaisuus muodostuu kaikkien panoksesta. Kaikille on suotava työssään onnistumisen mahdollisuus.

 

Toimimme Aholan arvopohjan mukaisesti avoimesti ja yhteisiin toimiin sitoutuen. Haluamme asiakkaiden tietävän, kuka heidän logistiikkavirroistaan huolehtii.

 

Tutustu arvoihimme sekä Aholaan työpaikkana