Ahola-konsernissa on tehty jo vuosikymmenten ajan määrätietoisesti töitä entistä ympäristötehokkaamman logistiikan puolesta. Oma Green Wheels -ohjelmamme on tekoihin, seurantaan ja jatkuvaan parantamiseen tähtäävä ympäristöohjelma.

 

Green Wheels -ohjelman avulla pyrimme päämäärätietoisesti vähentämään päästöjä ja polttoaineen kulutusta sekä kehittämään henkilökuntamme osaamista. Saavuttaaksemme tavoitteet, panostamme kuljetuskapasiteetin tehokkaaseen käyttöön, ekologiseen ajotapaan ja ympäristöystävällisiin energiavalintoihin.

 

Dynaamisen ja digitaalisen logistiikkakonseptimme ansiosta Aholalla on tehokkaat välineet ympäristötehokkuuden seurantaan ja kehittämiseen.

 

Green Wheels -ohjelma koostuu neljästä osa-alueesta: Digitalisaatio, Osaaminen, Kalusto ja Energialähteet. Näiden avulla saavutimme osaltamme EU2030-päästötavoitteen toteutumisen jo vuonna 2019 (Ahola -59 % hiilidioksidipäästöistä*).

 

*Verrattuna referenssivuoden 2005 toimialan virallisiin päästöarvoihin. Päästövähennys on verifioitu DNV GL Business Assurance Finland Oy Ab:n toimesta 11.6.2020.

Reaaliaikaiset toiminnot

> Dynaaminen logistiikka

> Liitettävyys

> Digitalisaatio
> Hukan minimonti

> Tehokkuus

Osaaminen

> Laatusertifikaatit
> Avustava teknologia

> Koulutus ja valmennus

> Kuljettajien sertifiointiohjelmat

> Eco-driving

Kalusto

> Moderni kuorma-autoteknologia

> Korkean lastauskapasiteetin konseptit

> Pienempi polttoaineen kulutus ja enemmän

hyötykuormaa

Energialähteet

> Vaihtoehtoiset energialähteet

> Green kilometers -palvelu

> Mitattavuus

> Ilmastokompensaatio-optiot

> Pienemmät CO2-päästöt

Ympäristöystävällisiin ajotapoihin paneuduimme jo vuonna 1998 käynnistetyllä HED-ohjelmalla (Heavy Eco Driving).

Seuraavan merkittävän askeleen otimme vuonna 2002, jolloin Ahola Transport sai ISO 14001 -sertifikaatin. Samalla Aholan ympäristöohjelma sai nykyisen nimensä, Green Wheels.

Kehitystyötä ympäristöystävällisen logistiikan puolesta

 

Ympäristöystävällisiin ajotapoihin paneuduimme jo vuonna 1998 käynnistetyllä HED-ohjelmalla (Heavy Eco Driving). Seuraavan merkittävän askeleen otimme vuonna 2002, jolloin Ahola Transport sai ISO 14001 -sertifikaatin. Samalla Aholan ympäristöohjelma sai nykyisen nimensä, Green Wheels.

 

Dynaamisen logistiikkakonseptimme tueksi otettiin vuonna 2003 käyttöön liiketoimintajärjestelmä Attracs, joka on Aholan kehittämä. Attracs loi perustan Aholan digitaalisuudelle ja on merkittävä osa myös nykyistä kehitystyötämme.  

 

Pitkäaikainen digitalisointityömme on antanut välineitä todellisten päästöjen mittaamiseen ja vähentämiseen. Esimerkiksi yhdistämällä ajoneuvojen datan ja operatiivisen datan, kykenemme tehokkaaseen suunnitteluun ja raportointiin. Tehokkaasta kuljetussuunnittelusta hyötyvät sekä ympäristö että asiakas.

 

Ahola tarjoaa asiakkailleen Green kilometers -lisäpalvelua, jossa kuljetusten polttoaineena käytetään HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) -uusiutuvaa biodieseliä. Se on valmistettu 100-prosenttisesti uusiutuvista raaka-aineista. HVO-diesel ei heikennä ajoneuvon suorituskykyä, mutta vähentää hiilidioksidipäästöjä 90 %.

 

Mikäli haluat tietää lisää Aholan Green Wheels -ohjelmasta – Ota yhteyttä! 

 

Sertifikaatit

Raportit